[giaban]104.500 VND[/giaban]


[tomtat]

Bóng cao áp ML 100W 160W SG 1CT/24  thủy ngân trực tiếp

[/tomtat]


[kythuat]

Bóng cao áp ML 100W 160W SG 1CT/24  thủy ngân trực tiếp

[/kythuat]


[mota]

Bóng cao áp ML 100W 160W SG 1CT/24  thủy ngân trực tiếp


[/mota]


[hinhanh]


[/hinhanh]